Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

30 kwietnia, 2020 0 przez Szymon Majewski

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym jednocześnie program obejmie lata 2020-22, a jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w ostatniej potrzebie zaopiniuje Komisja Wspólna Rodzaju i Samorządu Lokalnego na najszybszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowląt oraz młodzieży niepełnosprawnej w przyszłych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła zyskać młodzież z niepełnosprawnościami, ucząca się w grupach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia wszystkie i stałe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, więc po około 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który planuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest drugi. W latach byłych był on już realizowany na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który planuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest drugi. W latach byłych był on już realizowany na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz ale w układu z ostatnim, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zmieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych prawych do przyjęcia pomocy są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło opinię o zmian formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w prawie.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Sztuki i Sportu Komisji Wspólnej Rodzaju i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego prawdziwszych ostrożności i dobrze go zaopiniował.

– Na poziomie konsultacji mieliśmy małe badania i opinie do zaproponowanych rozwiązań, jednak po ich uzupełnieniu na nowym zespole w systemie obiegowym wydaliśmy dobrą opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Nazywa to, że na ustalonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, jednak bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, kiedy również wychowywania w zawodach, w współczesnym przepisów do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. nauki i nauczenia, a i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do grup ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Razem z nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub wielkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do nauki specjalnej ćwiczącej do lekturze;

– do 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w obecnym z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego typie, uczęszczających do grup branżowych A a II stopnia;

– do 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w obecnym z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego typie, uczęszczających do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a też klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

0 0 votes
Article Rating